REJESTRACJA - Zaproszenie

select
 

Dane logowania

Określ swoje potrzeby specjalne
  • obecność z psem przewodnikiem lub psem asystującym
  • tłumacz języka migowego
  • miejsce dla osoby z trudnościami w poruszaniu się
  • miejsce dla osoby na wózku
  • pętla indukcyjna
  • audiodeskrypcja
*Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem imprezy
Zgody marketingowe
zaznacz wszystkie zgody, wyrażam zgodę na:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Nowy Adres sp. z o.o. dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Nowy Adres sp. z o.o. informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Nowy Adres sp. z o.o. mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.